Titre Durée
MP3 7,08 Mo 1 [Tableau cinématographique] 07:27
MP3 5,48 Mo 2 L'humaniste 05:47
MP3 5,95 Mo 3 Les enfants paradis 05:59
MP3 8,39 Mo 4 Tango 08:39
MP3 5,86 Mo 5 Putains vous m'aurez plus 05:35
MP3 10,43 Mo 6 Betty 10:32
MP3 12,09 Mo 7 Ma religieuse 11:23
MP3 7,45 Mo 8 Mon terroriste 07:01
MP3 8,40 Mo 9 Manu dans l'cul 07:42
MP3 8,44 Mo 10 Des p'tits sous 07:43
MP3 5,27 Mo 11 J'accuse 04:50
MP3 6,91 Mo 12 Burqa 06:12
MP3 9,11 Mo 13 Fils de France - Au bar-tabac 08:22
MP3 13,67 Mo 14 Cigarette 13:06
MP3 8,84 Mo 15 Pilule 08:05
MP3 6,13 Mo 16 Marianne 05:46
MP3 10,32 Mo 17 Rue d'la soif 09:29
MP3 12,57 Mo 18 Bonnie 12:01
MP3 5,41 Mo 19 Marguerite 05:12
MP3 3,50 Mo 20 Jeune et con 03:17
MP3 16,17 Mo 21 J'veux qu'on baise sur ma tombe 15:09
MP3 15,04 Mo 22 Tu y crois 14:46